Medezeggenschapsraad

Aan de Regenboog is een Medezeggenschapsraad verbonden, bestaande uit 2 ouders en 2 leerkrachten. Deze raad geeft haar instemming aan en/of advies over bepaalde zaken die door het bestuur worden voorgelegd.

De MR heeft als taak het bevorderen van openheid en openbaarheid binnen de school en het uitbrengen van advies en/of instemming over zaken als:

Samenstelling van de MR:

Oudergeleding

 
Davy Bender   06 - 42756987 davy2b@gmail.com
Martin Velgersdijk   06 - 51111979 martin.velgersdijk@quion.com
Leon Verhart   penningmeester 0623512063


Personeelsgeleding 

 
Narda Drooger     m.drooger@obsooltgensplaat.nl
Linda Melaard     l.melaard@obsooltgensplaat.nl
John Damen   adviserend lid j.damen@obsooltgensplaat.nl